Gamla granar ger värme i Nykarleby.
Karolina Isaksson

Julens rester in i kretslopp

Tjugondag Knut körs julen ut, lyder talesättet. Även i år har Nykarleby Kraftverk samlat in uttjänade julgranar i en container på gården vid fjärrvärmecentralen på Fabriksgatan i Nykarleby. Alla som lämnade in sin julgran kunde skriva namn och telefonnummer på en lapp för att delta i ett lotteri där vinsten i år var 2020 kWh elkraft.

”Det är en tradition som vi startade 2017, i första hand för våra kunder som bor i lägenhet. Alla är välkomna med sina julgranar. Antalet inlämnade har vuxit varje år och blev i år 173”, berättar Nina Högberg, kommunikationsassisten på Nykarleby Kraftverk.

I år har insamlingen av julens rester utvidgats i ett samarbete med Jeppo Biogas. Runtom i Nykarleby fanns en handfull uppsamlingstunnor för skinkfett, en restprodukt som absolut inte hör hemma i avloppsrör. ”Insamlingen var lyckad och gav 60 kilogram skinkfett, som omvandlas till biogas i stället för att belasta avloppssystemet”, säger Nina Högberg.