Asta Sihvonen-Punkka
Fingrid

Fingrid får ny vd

Till Jukka Ruusunens efterträdare som Fingrids vd, med tillträde den 1 januari 2024, har utnämnts Asta Sihvonen-Punkka.

Hon tillträdde som Fingrids marknadsdirektör 2016 och växlade 2019 till tjänsten som Fingrids vice vd.

Åren 1998-2011 var hon generaldirektör för energisektorns tillsynsmyndighet, den som i dag heter Energimyndigheten, och 2011-2015 generaldirektör för Traficom.

Asta Sihvonen-Punkka är licentiat i ekonomi och magister i skogsbruk. Hon har liksom sin företrädare flera gånger intervjuats i denna tidning.