Finland får jättebatteri

Yllikkälä strax utanför Villmanstrand är på väg att få Nordens största batteri. Med det blir det lättare att integrera vindkraften i elsystemet.

Ska stora energimängder sparas över längre tider, är batterier knappast rätt metod. Men för mindre energimängder, som snabbt behöver föras in i eller ut ur elnätet, passar batterier bättre.

Ett exempel på det är Teslas litiumjonbatteri i Australien, som fick särskild uppmärksamhet efter att Elon Musk lovat att ge bort det gratis, om det inte hann bli färdigställt på 100 dagar.

Det lyckades Tesla med, och batteriet beskrivs sedan dess avgörande ha bidragit till att reglera frekvensen och hålla stabiliteten i delstaten South Australias elnät.

Batteriet kom i vintras även att testas under en 17 dagar lång ödrift, förorsakad av ett kraftigt åskväder som rev ner en huvudledning till granndelstaten Victoria. Elfrekvensen i South Australia steg till över 51 Hz, men genom att batterierna snabbt tog bort effekt från elnätet kunde frekvensen återställas till det normala.

Teslas australiensiska batteri, med effekten 100 megawatt och lagringskapaciteten 129 MWh, har nyligen byggts ut till 150 megawatt av det franska bolaget Neoen, samma bolag som nu är i färd med batteriprojektet i Yllikkälä. Även detta baseras på stationära litiumjonbatterier, dimensionen 30 megawatt/30 MWh gör det till det i särklass största i Norden.

Fingrid hör till projektets tillskyndare. Fingrids kundchef Antero Reilander räknar med att batteriet på ett betydande sätt ska underlätta frekvenshållningen i det finländska elnätet.

Till bilden hör den pågående snabba vindkraftsutbyggnaden. Ju mer vindkraft som kommer in i systemet, desto känsligare blir detta för störningar.

”Den här investeringen visar vår ambition att bli en referens och långsiktig aktör inom förnybar energi i Finland”, förklarar Neoens regiondirektör Christophe Desplats-Redier i ett pressmeddelande.

Neoen har också utvecklat vindkraftparkerna i Hedet, Närpes, och Mutkalampi i Kannus.

 

Elon Musk - Finland får jättebatteri

Elon Musks australiensiska batteri får efterföljare i Finland.
Bild: Wikipedia