Tuvalu – äts inte upp av havet.

Havet krymper allt mer

Jordens landmassa har de senaste 30 åren ökat med 13 500 kvadratkilometer, en yta nästan lika stor som landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten tillsammans.

Detta enligt en ny studie av det holländska forskningsinstitutet Deltares, som specialiserat sig på jordens havs- och kustområden. Resultatet förvånar forskarna, som mot bakgrund av den omtalade stigningen av havsytan förväntat sig motsatt resultat.

Landutfyllnad och olika mänskliga kustbyggen håller en högre takt än erosionen från havet, enligt studien, som publicerats i tidskriften Nature Climate Change.

Bruttotillväxten av jordens landområden omfattar sedan 1985 ungefär 33 000 kvadratkilometer, vilket motverkas av att havet på olika ställen genom erosion ätit sig in över kustområden över 19 500 kvadratkilometer. Särskilt är detta fallet i Vietnam och i Mississippiflodens delta.

Nettot är alltså ändå att landmassan på jorden under denna tid vuxit med omkring 13 500 kvadratkilometer. Som jämförelse är landskapet Österbotten 7 932 kvadratkilometer och Mellersta Österbotten 6 463 kvadratkilometer.

Häromåret kom en annan studie (Kench et al, Aucklands universitet) till liknande resultat gällande korallöarna i södra delen av Stilla havet. Den naturliga landuppbyggnad som kontinuerligt sker kring dessa öar är större än den erosion som förorsakas av havsytans höjning.

Av de 600 studerade öarna hade 80 procent vuxit eller behållit sin storlek det senaste seklet, medan 20 procent hade krympt.