Ur presentationsmaterialet för det föreslagna vätgasröret. Östersjön beskrivs ha gott om plats för storskalig vindkraft.

Östersjön på väg fyllas av vindkraftsparker?

I höstnumret av av den här tidningen 2021 berättades (i artikeln ”Vätet det nya guldet?”) första gången att EU-politikerna beslutit om enorma subventioner för vätgasprojekt. 430 miljarder euro – fem gånger mer än den finländska årliga statsbudgeten – ska ges i stöd för vätgasprojekt som syftar till att påskynda omställningen till ett EU med nollutsläpp av växthusgaser.

Bland andra näringsminister Mika Lintilä har förespråkat en rörledning runt Bottniska viken ner till Tyskland för transport av vätgas producerad i Finland till avnämare i andra länder. Enligt plan ska denna vätgas tillverkas i huvudsak med el producerad av havsvindkraft.

I december i fjol presenterades ett projekt för just en sådan storskalig rörledning av Gasgrid Finland och Nordion Energi, som är ansvariga för gasöverföringssystemen i Finland och Sverige, tillsammans med vindkraftskoncernen OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners, specialiserat på infrastrukturinvesteringar, särskilt vindkraft.

Tanken är att koppla ihop Finland, Åland, Sverige, Danmark och Tyskland, förklaras i det prospekt som presenterar projektet under namnet Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC). Rörsystemet ska också kunna kopplas till de ”energiöar” som är under projektering söderut i Östersjön.

Projektet marknadsförs med kartan här intill, som visar den tänkta dragningen av rörledningen och möjliga platser för havsvindkraftsparker och energiöar.

I prospektet framhålls att Östersjön har mycket goda förutsättningar för vindkraftsproduktion. De pressmeddelanden som publicerats går inte in på frågan om eventuella miljöeffekter i Östersjön – av miljöorganisationer ofta beskriven som världens känsligaste hav.