Havssänkningen 7 mm per år

Havsytan har, sedan mätningarna inleddes med en så kallad mareograf 1914, sjunkit i Jakobstad med i genomsnitt 7,13 millimeter per år. Punkterna i figuren visar medelmånadsvärdena, den streckade kurvan tioårstrenden. Kurvan visar alltså resultatet när värdet på landhöjningen minskas med värdet för havsytehöjningen. Som synes är trenden i stort oförändrad under hundra år. Motsvarande siffror för havssänkningen är i Kemi 6,79 mm, Åbo 3,55 mm, Helsingfors 2,23 mm och Fredrikshamn 0,92 mm/år. En utförlig databas med siffror från hela världen kan studeras på hemsidan för PSMSL (Permanent Service for Mean Sea Level).

Kurva 1

Bild: Ole Humlum