Hur överföringskapaciteten begränsats

I mars 2021 började Svenska kraftnät av driftsäkerhetsskäl begränsa den tilldelade överföringskapaciteten från Finland längs Fennoskan-kablarna till Sverige. Anledningen var att ett nytt öst–västligt flödesmönster uppstått i det nordiska elsystemet efter nedläggningen av den svenska kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 och driftsättning av sjökabeln Nordlink mellan Norge och Tyskland.

Statistiken ovan från januari 2020 till maj 2022. Med andra ord måste Finland på grund av svenska flaskhalsar i elsystemet räkna med att export via kablarna bara kan ske begränsat eller inte alls.

 

Bild: Carl Berglöf