Reell bortkopplingsrisk i Sverige

Den svenska stamnätsoperatören Svenska kraftnät (Svk) varnar för ”reell risk” för bortkoppling av elanvändare i södra Sverige i vinter. Detta trots att elproduktionen har fortsatt att byggas ut under året.

Anledningen är att Sverige enligt Svk inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som tidigare.

”En normal vinter är Sverige beroende av import 36 timmar för att upprätthålla effektbehovet. Men det vi ser nu är att när vi som bäst behöver importera el, så finns den kanske inte att tillgå. Vi har gått från låg till reell risk, vilket innebär att vi kan tvingas koppla bort elanvändare i vinter”, förklarade Erik Ek, Svk:s strategiska driftchef den 31 augusti.

Ännu samma dag fick han gå ut med ett nytt besked, efter att tryckhållaren vid kärnreaktorn Ringhals 4 skadats i ett underhållsarbete, med konsekvens att reaktorn inte skulle kunna starta igen på – har det visat sig – åtminstone fem månader.

Med Ringhals 4 ur drift hela vintern beräknas det svenska importberoendet till 149 timmar.

”Det är en stor fördel att det svenska kraftsystemet är en del av det europeiska elsystemet. I våra olika länder har vi olika kraftslag som kompletterar varandra. Men nu har vi ett mycket ansträngt försörjningsläge i våra grannländer på grund av en rad omvärldsfaktorer”, enligt Svk:s analys.

Om elproduktionen i Europa minskar påtagligt i Sveriges grannländer och därmed försvårar landets elförsörjning, får det i följande steg konsekvenser också för Finland, på grund av beroendet av svensk importel.

”Våra analyser visar för vissa möjliga scenarier tydligt att vi i Sverige inte når upp till tillförlitlighetsnormen enligt europeisk lagstiftning. I klarspråk innebär det i vinter en reell risk att vi måste koppla bort elförbrukning i delar av södra Sverige”, säger Erik Ek.

Omfattningen skulle kunna vara 200–600 MW megawatt en vinterdag med maxförbrukning.