Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2012–2021. Meteorologiska institutet i Finland använder referensvärdet för 1991–2020.

Omväxlande väder

Den gångna sommaren har bjudit på ett högst varierande väder. Riktigt kyliga perioder har växlat med riktigt varma.

Maj var på våra breddgrader kallare än den statistiska jämförelseperioden, särskilt i början av månaden. I mitten av maj fanns det fortfarande flera tiotals centimeter snö vid observationsstationerna på fjällen. Högsta månadstemperaturen, 25,4 grader, noterades den 25 maj vid Pellonpää observationsstation i Oulunsalo.

Även juni månad blev sval fram till midsommar, då en riktig värmebölja kom på visit. Under sex dagar nådde temperaturen då någonstans i landet över 30 grader, med maximum 32,9 grader vid Björneborgs flygplats den 28 juni.

Antalet solskenstimmar var under månaden större än normalt i en stor del av landet. Utö hade den soligaste junimånaden under de 50 år som solskensmätningsmätningar gjorts på orten: 368 timmar.

Julitemperaturerna låg i landets västra del nära långtidsmedelvärdet. Högsommartemperaturer (över 25 grader) uppmättes någonstans i Finland i sammanlagt 16 dagar. För andra månaden i rad toppade Pellonpää i Oulunsalo temperaturmaximumstatistiken med 32,3 grader.

I våra österbottniska landskap regnade det betydligt mer än normalt i juli, men allra mest i Enare Saariselkä med 213,4 millimeter, rekord för en månad under stationens 46-åriga historia.

Augusti var i hela landet varm, och stationsvisa temperaturrekord för månaden slogs eller tangerades vid 18 observationsstationer. Högsta månadstemperaturen, 31,7 grader, registrerades den 16 augusti vid Björneborgs järnvägsstation, lägsta temperaturen, -2,9 grader, på Ylivieska flygplats den 31 augusti.

Nederbördsmängden varierade lokalt högst betydligt också i augusti. Vid Helsingfors-Vanda flygplats var nederbörden endast 5,9 millimeter, i Storå 210,4 millimeter. I Pelmaa i Seinäjoki uppmättes på ett dygn, den 5 augusti, hela 90,9 millimeter nederbörd.

Efter en lugn åskperiod i maj-juli registrerades 86 280 markblixtar i augusti, det största totala antalet blixtar för månaden i den statistik som finns sedan 1960.

Sammantaget var sommaren varmare än genomsnittsvärdet i en stor del av landet, och i Österbotten och Södra Österbotten var sommaren exceptionellt regnig.