Ordspråk är bäst på dialekt

Några österbottniska talesätt

 

Gud skapa ingen bråska utan kvinnfolke ti ta loppona fast

Munsala

 

Ba Gud komber mä dön, no komber fan mä arvinga

Esse

 

Kast it små steinar, Gud kastar störr

Lappfjärd, Sideby, Tjöck

 

Gud ha int skapa kråkon ti nain sångfågel

Oravais

 

Tå tan fati sko ställ ti e lite jässbåd, stjicka tan snosik iut tiddjarin

Replot

 

Tär assit leks ner, stiger assit opp

Terjärv

 

Er a na på fömäddan er a na på ettmäddan

Pedersöre

 

Lätinga vaknas ti lödaskvälda

Kronoby

 

Vila e kona

Karleby

 

Ha som int a djort na misstag så a int djort na ana hälder

Esse

 

Hä int n anan än skååne å lösä a fåår graatis

Larsmo

 

Första tiimin je värst i galjin (he val betär sedan)

Närpes

 

Ingan sir hur leng he ha rekkt men all siir hur e e

Kvevlax, Larsmo, Munsala

 

Hä arbeiti do jör i mörkri skrattar dan åt

Jakobstad

 

He ryyms int allt vet i ett hövo

Terjärv

 

Domb joor såm gåle baa

Pedersöre, Purmo, Nykarleby

 

Veti vexär å vädin lär

Vörå

 

Domb ä ha som narrar män dombare ha som läta narr sä

Pedersöre

 

Do ljuger meir än hästar travar

Jakobstad

 

Ett tok har mang roli stånder

Sideby

 

All ä bakettslug, men ingan ä föreslug

Jeppo, Larsmo

 

An ger ätt han som har betär vett

Oravais

 

Ir a na kar tå a falder, så ir a na kar tå a stiger opp

Purmo

 

Mytje vill meir ha o helvete val alder foll

Nedervetil

 

Ta vakärt får du ta två gangor

Nykarleby

 

It ska to gråt fast katton ä mager

Kronoby

 

Tå a ska i olykko, ska a jölp til sjölv

Nykarleby, Purmo

 

Snus i stor sorger å kaffe i små

Jakobstad

 

Hande bille ha narra mang

Korsholm 

 

Va sko roko jälp arm.

Oravais 

 

E je värr te sörg tan levand en tan död

Björköby 

 

Han som gar oobodi till så går otakka ifrån

Munsala, Kvevlax 

 

Int va he naa me papp som fick ta mamm, men värr e me me som ska taa reitta ostjyld (obesläktad)

Nedervetil

 

Om manligt och kvinnligt

 

Jifte je som fisjin i mjälan, han såm je in vill ut, å han såm je ut vill in

Sideby

 

Frisk tjelndjä e betär än tjock plånbotjä

Terjärv

 

Kärinjin å märrin ska han ta från grannis tå veit an va han får

Oravais

 

Ana gangs djifte ä som oppvärmd soppo

Terjärv

 

Gift er flikkor får ni vett o slåssin pojkar får ni tobak

Vörå

 

Han som e tjär har 7 varv päroskale på ögona

Esse

 

Hä ä me kärletsä som mä båse i räto skova, hä kan int djömas

Esse

 

In kvinno gaar halva veijin, men in kaar gaar ti mååli

Vörå

 

Såtee sko dö a slambra i fjool så a dö vere djifft nö

Larsmo

 

In klåtron kärng kan bära bort heimani i fyrkli

Munsala

 

Har du lätt ti få friarä, kan du ha hålt ti få gubbä

Karleby

 

Pyytä ätt gröönsisko å fikk spärrindse (duvhök)

Pedersöre

 

Om int svartsjukon sku vara sku prästin å klockan kuna ha tjärnjin ilag

Munsala

 

Strid me tsärnje o spring i kap me kalva lönar int se

Nedervetil

 

He prydär karin ti hav än fäiton tjelg

Övermark

 

Observera att ordspråken här återges så som de upptecknats, ofta av personer som inte kunnat dialekten i fråga. En stor del av uttrycken är därför ”felstavade”.

TEXT: Svenolof Karlsson