17 000 speglar fångar upp solljuset.
Crescent Dunes

Solel på natten

Ellagring är ett hett forskningsämne. Nu meddelar kraftverket Crescent Dunes i Nevada, USA, att man baserat på solkraft klarar att producera el nästan dygnet runt.

Processen fungerar så att det reflekterade solljuset från 17 000 speglar dagtid hettar upp en saltlösning till 566 grader Celsius. Den heta lösningen sparas i en tank och används sedan för att hetta upp vatten till ånga, som i sin tur driver en elturbin. Enligt kraftverksbyggaren Solar Reserve kan man med effekten 110 megawatt producera el i upp till tio timmar efter solnedgången.

Problemet är priset på elen, som beräknas bli ungefär 170 euro/MWh – då har betydande statliga subventioner inte räknats in i priset.

Crescent Dunes har likheter med ett annat solkraftprojekt i USA, det upphaussade Ivanpah i Kalifornien med Google som medfinansiär. Där reflekteras solljuset från 347 000 speglar mot en solfångare på ett 135 meter högt torn som tar tillvara värmen för att generera vattenångan.

Efter två år i drift framgår att det jättelika Ivanpah (392 megawatt) inte motsvarat förväntningarna. Fullastfaktorn har enligt senast tillgängliga uppgifter hållit sig på 12–13 procent, att jämföra med utlovade 31 procent. Också ett stort antal fåglar har fått betala priset genom att de bränts ihjäl av de koncentrerade solstrålarna.