Karl Vilhjálmsson

Vad är det som händer?

Problemen växer inom energiområdet, och anledningen är i hög grad politik. Om politikerna inte vågar lita på marknaden, kanske de skulle ersätta den med ett centralstyrt system, säger Nord Pools vd Mikael Lundin.

Nittiotalets stora sak i energibranschen var avregleringen och introduktionen av marknadsmodeller. Genom konkurrens mellan elproducenter skulle elpriserna pressas och effektivare lösningar hittas.

Visionen gav inledningsvis goda resultat. EU gick med i projektet och ville snart ta ledarskapet. Tyskland med sitt tunga beroende av kolkraften såg en chans att genom en omställning bli en förnybarhetens fågel Fenix.

Men något gick snett. De mål man jobbade med krockade. Kostnaderna rakade i höjden. Den medicin politikerna ordinerade, visade sig kräva motmediciner på grund av biverkningar.

För ungefär tio år sedan skedde en U-sväng i EU:s energipolitik, enligt ekonomen Carlo Stagnaro i en studie nyligen publicerad av tankesmedjan Institute of Economic Affairs. Sedan dess har trenden varit återreglering och en explosion av regelverk.

Problemet är enligt Carlo Stagnaro framför allt att EU:s medlemsländer infört en bred skala av stödåtgärder för förnybar el, olika i varje land: investeringsstöd, skatteundantag, inmatningstariffer och annat, samtidigt som de gett förnybar el en gräddfil i elnäten och skyddat producenterna av den förnybara elen för de kostnader som obalanserna i deras elproduktion skapat.

Allt detta slog sönder marknadsmekanismerna. Som effekt har den konkurrensutsatta delen av energimarknaden åter reducerats, med kapacitetsmekanismer som den nyaste trenden.

Modig idé

Marknadstänkandet tog plats inom energisektorn genom ett nordiskt pionjärskap. Allra först ute var Norge med ett beslut i Stortinget 1990 att öppna en handelsplats för el.

1993 kom elhandeln i gång som en börsfunktion, 1996 kom Sverige med, varvid namnet Nord Pool lanserades, 1998 trädde Finland in och 2000 Danmark. I dag verkar Nord Pool också i de baltiska länderna, Tyskland, Storbritannien och snart också i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Österrike och Polen.

Mikael Lundin är vd för Nord Pool sedan december 2009. Han kallar de nordiska politikernas beslut på nittiotalet ”modigt”, långt innan man söderut i Europa hade nått fram till idén om en integrerad prisbildning.

Att Nord Pool verkligen har fungerat som en marknad, där utbud och efterfrågan mötts, har visats i flera akademiska studier, bland annat av professor Lars Bergman vid Stockholms handelshögskola.

Men något har alltså hänt. Politikerna har blivit nationalister.

”Varje land har utsett sina egna energikommissioner, och de för ingen gemensam diskussion. I dagens globala värld är det en absurditet, speciellt i fråga om en så lätt överförbar produkt som el. Är det så att politiker i grunden är nationella varelser”, frågar Mikael Lundin.