Vad är det som händer?

Onormalt pris?

Är elpriset inte onormalt lågt just nu?

”Vad har man väntat sig? Man subventionerar fram ett stort överutbud av kraft, vad tror man ska ske då? Så som förutsättningarna är fungerar marknaden alldeles utmärkt.”

”När jag började det här jobbet 2009 var situationen omvänd. En del kärnkraft var ur drift, det var smällkallt och elpriserna jättehöga. Jag stod snart i tv-studion och fick förklara samma sak, att det är så en marknad ska fungera.”

”Om politikerna inte klarar att leva med osäkerheten, ska de kanske återreglera allting. Att ligga mitt emellan två system är det sämsta. Om man till exempel i Finland inte orkar med att elpriserna tillfälligt kan bli höga, inte vill ha marknadens konsekvenser, låt då Fingrid göra en plan för landet och bygg vad som behövs”, säger Mikael Lundin.

 

temaenergi1_bild2

Mikael Lundin, vd för Nord Pool, där huvuddelen av elen i de nordiska länderna handlas.
Bild: Karl Vilhjálmsson
TEXT: Svenolof Karlsson