Vad är det som händer?

Från en annan planet

När Mikael Lundin arbetade för Vattenfall under bolagets stora expansion i Tyskland, var perspektivet det omvända. Framtidstron var stor liksom utväxlingen i affärerna.

”Om du hade sagt mig för tio år sedan att företag som Vattenfall, RWE och Eon i dag skulle stå inför stora problem, sådana som de i dag har, skulle jag ha frågat vilken planet du kommer ifrån.”

Ingen förutsåg vad som skulle hända. Den tillkommande vind- och solkraften har gett ett elflöde som inte kan planeras, trots det hotar effektbrist, elnäten stressas, elsystemen slås sönder, lönsamheten rasar, kostnaderna har blivit astronomiska.

Allt ett resultat av ivern att subventionera det man trodde på.

”Det övergripande målet att få bort koldioxidutsläpp är det stor enighet om. Felet är att alla länder har valt sina metoder utan att fråga hur andra gör”, säger Mikael Lundin.

Som många andra menar han att den effektivaste metoden skulle vara ett enda gemensamt styrmedel, handeln med utsläppsrätter: ”Bestraffa det som är icke önskvärt, koldioxiden, men särbehandla inte teknologier. Låt marknaden sköta gallringen.”

”Vi har fått söndersubsidierade marknader. Vi inledde med att bygga upp något bra, men har sedan skapat en miljö utan förutsägbarhet för dem som ska fatta investeringsbeslut. Det betyder att ingen satsar utan garanterade stöd.”

EU = regleringskultur

Kanske har också EU:s beslutskultur blivit ett problem. Till exempel är ett dussintal nätverkskoder på gång, med föreskrifter om hur kommunikationen i de framtida elnäten ska äga rum. Det är fråga om dokument på tusentals sidor, som även små branschaktörer förväntas ta del av och rätta sig efter.

”Så fort EU tar hand om något, verkar det leda till detaljreglering. Jag förstår inte att all denna reglering är nödvändig.”

Nord Pool skapades genom ganska lösa avtal, men sedan krockade den nordiska traditionen med den europeiska.

”Avtal skrivs i Norden på 1–2 sidor, i Europa på 30 sidor, och då måste jag dessutom ha två advokater som läser avtalstexten. Den nordiska traditionen är unik, finns ingen annanstans i världen. EU styrs inte efter de nordiska principerna.”

”Vi är inne i största förändringen i energibranschen på hundra år. Vi är på väg mot en lokal småskalig elproduktion, och till och med elbilar, som man talat om hela mitt liv, börjar bli en realitet. Det här sker just nu. Är nätkoderna anpassade för detta? Jag kan inte tänka mig att detaljreglering är det rätta verktyget.”

 

Överlever EU?
”Det är en större fråga än jag ska svara på. Men som vd för Nord Pool oroar jag mig för den långsiktiga prisbildningen. Vi måste hålla oss kyliga, inte gå ut med nya subventioner av kraftslag som hotas av redan subventionerade kraftslag.”