Forsbyn Norrsidanin johtokatu puretaan ja poistetaan, kun sen korvaava maakaapeli on asennettu, Simon Kanckos kertoo.
Karolina Isaksson

Esse Elektro-Kraft Ab: Asuinalue vaatii maakaapelin

Forsbyn Norrsidanissa alkavat kaivuutyöt heti tämän vuoden sadonkorjuukauden jälkeen. Ilmajohdot 6,2 km:n matkalta korvataan yhteensä viiden kilometrin maakaapeleilla. Pylväsmuuntamojen tilalle tulee viisi puistomuuntamoa. Osa uudesta linjasta kulkee peltojen poikki, ja siksi kaivaminen aloitetaan vasta puimisen päätyttyä.

”Tämä on meillä ensimmäinen iso hanke, jossa korvaamme ilmajohdot 20 kV:n maakaapelilla, ja siksi alkuun pääseminen on vienyt aikaa. Suunnittelun aikana on noussut esiin uusia asioita, jotka on ratkaistava. Aloitamme vasta, kun kaikki kysymykset on selvitetty”, selittää Esse Elektro-Kraft Ab:n Simon Kanckos.

Linja on strategisesti tärkeä, koska se palvelee kahta asuinaluetta, yhtä Sisbackassa ja toista uutta Forsbyssä. Uuden sähkölain mukaan sähköverkko on rakennettava niin, ettei kaava-alueilla esiinny yli 6 tunnin sähkökatkoja. Muilla alueilla rajana on 36 tuntia. ”Aiomme pidemmällä aikavälillä korjata myös maaseutua palvelevia ilmajohtoja, mutta annamme ensi sijan taajamille, kuten muutkin sähköyhtiöt.”