Linjegatan på Norrsidan i Forsby kommer att rivas och tas bort när den ersättande jordkabeln blir installerad, berättar Simon Kanckos.
Karolina Isaksson

Esse Elektro-Kraft Ab: Bostadsområde kräver jordkabel

Genast när årets skördesäsong är över kör grävarbetet i gång på Norrsidan i Forsby. Det är luftledningar på 6,2 kilometer som ska ersättas med jordkablar på totalt fem kilometer. Fem parktransformatorer kommer att ersätta lufttransformatorerna. Vissa delar av den nya linjen går genom åkrar, och därför inleds grävandet först när tröskningen är genomförd.

”Det här är vårt första stora projekt där vi ersätter luftledningar med 20 kV:s jordkabel, och därför har det tagit tid att komma igång. Under planeringen har det kommit upp nya frågor som måste lösas, och vi startar först när alla frågor är utredda”, förklarar Simon Kanckos, på Esse Elektro-Kraft Ab

Det är ett strategiskt viktigt avsnitt, eftersom linjen betjänar två bostadsområden, ett i Sisbacka och ett nytt i Forsby. Enligt den nya ellagen bör elnätet byggas så att det inte uppstår elavbrott mer än sex timmar på planerade områden. På övriga områden går gränsen vid 36 timmar.

”Vi kommer också på längre sikt att åtgärda luftledningar som betjänar landsbygd, men prioriterar liksom andra elbolag tätorterna.”