Se salama tiesi paikkansa

Pietarsaarenseudulla 31. heinäkuuta kuluvaa vuotta laajan sähkökatkon aiheuttanut salamanisku tiesi paikkansa.

”Selvityksemme osoittavat, että salama iski 110 kV:n voimaverkkoomme Permon ja Katternön sähköasemien välillä. Alholman sähköaseman etäohjaustoiminto kaatui, ja pohjoisen suunnasta tulevaa linjaa korjattiin samaan aikaan. Onnettomien yhteensattumien summa”, toteaa Herrfors-Verkon toim.joht. Seppo Tupeli.

Jotta tämä ei enää toistuisi, Herrfors aikoo rakentaa v. 2018 alkupuoliskolla Jepualle kolmannen etäohjausyksikön, joka pystyy ohjaamaan etelästä päin sähkönjakelua Pietarsaarenseudulle.

”Jos kahden muun linjan automatiikka reistaa, meillä on käytössä kolmaskin vaihtoehto. Meidän periaatteemme on karsia riskit sitä mukaa kun niitä havaitaan.”

Osa asiakkaista ihmetteli, miksi sähkökatko ei näkynyt Herrforsin ylläpitämällä häiriökartalla.

”Sähköhäiriökartta tunnistaa toistaiseksi vain 20 kV:n verkon ja pienjänniteverkkojen katkot. Lisäämme talven aikana myös 110 kV:n alueverkon häiriökartalle, mutta sen automatisointi vaatii jonkin verran käsin tehtävää työtä”, Seppo Tupeli sanoo.

TEKSTI: Johan Svenlin KUVAT: Wikipedia