”Kaksoislinjan etuna on, ettei meidän tarvitse leventää linjakatua”, Carl-Johan Nylund kertoo.
Karolina Isaksson

Yhteinen linja säästää tilaa

Herrfors Nät-Verkko

Herrfors Nät-Verkolla on syksyllä käynnissä hanke, jossa kaksi rinnakkaista voimajohtoa sijoitetaan saman linjan varrelle. Kyseessä on 8,5 km reitti, jossa Sandbackan tuulipuistosta tuleva voimajohto asennetaan Herrfors Nät-Verkon alueverkkoon kuuluvan voimajohdon viereen.

”Toteutamme ensimmäistä kertaa tällaisen kaksoislinjan. Etuna on, että voimme käyttää samoja tolppia kahdelle linjalle ja tällä lailla säilyttää linjakadun saman leveyden”, kertoo Carl-Johan Nylund, Herrfors Nät-Verkon käyttöinsinööri.

Sandbackan tuulipuisto rakennetaan molemmin puolin Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin välistä rajaa, mutta puiston suunnittelussa on tullut useita mutkia matkaan. Tuomioistuimet ovat hylänneet joukon valituksia, ja noin kymmenvuotisen suunnittelun jälkeen näyttää vihdoin siltä, että hankkeen rakennustyöt voivat alkaa. Tuulivoimapuistoon tulee 14 voimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 97 MW.

”Olemme valmistautuneet liittämään Sandbackan tuulivoiman heti kun se otetaan käyttöön. Samalla olemme myös uusineet alueella tolppia ja omaa johtoamme.”

Hankkeen lopputarkastus on marraskuussa.