Kina ökade mest

Av 2018 års ökning av primärenergianvändningen stod, som grafiken visar, Kina för närmare 35 %, USA för 20 % och Indien för knappt 15 %. Vad gäller primärenergianvändningen räknad per capita minskade den i Europa som helhet med 0,2 %, men ökade i Finland med 3,8 procent. Några exempel på använd primärenergi per capita under 2018, angett i gigajoule/person: Qatar 749, Singapore 633, Kanada 390, Norge 370, USA 294, Sydkorea 246, Sverige 224, Finland 221, Ryssland 209, Tyskland 164, Kina 96, Indien 25, Bangladesh 9. Växthusgasutsläppen minskade totalt i Europa med 1,6 %, men ökade i Finland med 2,7 % och globalt med 2 %.