Metsän reunustama Hambachin kaivos.
Wikipedia

Saksa uusi jarru

Saksan hallitus on ajettuaan ensin energiamurrosta alkanut nyt jarruttaa sitä.

Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön vuosimäärä kasvoi kaudella 2009–2017 Saksassa 121,7 TWh (94,9 TWh:sta 216,6 TWh:iin), kun taas ydinvoimalla tuotettu sähkömäärä supistui 59 TWh (134,9 TWh:sta 75,9 TWh:iin), kun nyt yli puolet Saksan ydinreaktoreista on suljettu. Näin toteaa AG Energiebilanzen, joka kokoaa Saksan energiatilastot.

Fossiilinen sähköntuotanto supistui sitä vastoin vain 2 % (6,2 TWh) 334,4 TWh:sta v. 2009 kaikkiaan 328,2 TWh:iin v. 2017. Ruskohiili on säilyttänyt asemansa suurimpana fossiilisena energianlähteenä, mutta kivihiilen osuus on hiukan supistunut.

Saksa on Energiewende-energiamurroksellaan korvannut kaikkiaan puolet ydinvoimasähköstään uusiutuvalla sähköllä ja aloittanut uusiutuvan sähkön massiivisen maahantuonnin (alas painetuin hinnoin) mutta ei ole vähentänyt fossiilista sähköntuotantoaan. Tämä tapahtuu vuositasolla 25 miljardin euron subventiokustannuksin.

Tarkasteltaessa kaikkea energiankulutusta Saksa on vielä 85 %:sesti fossiilinen ja ”ekologisen sähkön” (tuuli ja aurinko) osuus kaikesta energiankulutuksesta on vain runsaat 3 %.

Ehkäpä nämä luvut selittävät, miksi Saksa toimii EU:ssa nykyään jarruna käsiteltäessä tulevia päästövähennystavoitteita, mitä muun muassa energiaministeri Peter Altmaier painotti viime kesänä.

Saksan ongelmasta on samaan aikaan saatu uusia esimerkkejä. Vaikka tuotetun uusiutuvan sähkön määrä on jatkanut kasvuaan tänäkin vuonna, myös hiilipohjainen sähköntuotanto on lisääntynyt. Näin koska tuulivoima on pitkiä jaksoja kärsinyt tyynestä säästä.

Ristiriidat näkyvät myös siinä, että Saksan poliisi on alkanut evakuoida Hambachin ruskohiilikaivoksen viereistä metsää, jota aktivistit ovat miehittäneet vuosikausia. Kaivosyhtiö RWE pitää oikeuden päätöksen nojalla kiinni oikeudestaan hakata metsä laajentaakseen kaivosta, ja sitä aktivistit pyrkivät estämään.

Evakuointi sai syyskuussa traagisen käänteen toimittajan pudotessa kuolemaansa sillalta, jonka aktivistit olivat vetäneet puihin rakentamiensa majojen välille.