Dagbrottet vid Hambach kantat av skog.
Wikipedia

Tyskland den nya bromsklossen

Från att ha drivit på en energi-omställning har den tyska regeringen nu börjat bromsa den.

Under perioden 2009–2017 ökade elproduktionen per år från förnybara energikällor i Tyskland med 121,7 TWh (från 94,9 till 216,6 TWh), medan den kärnkraftsproducerade elen minskade med 59 TWh (från 134,9 till 75,9 TWh), i takt med att nu över hälften av Tysklands kärnreaktorer tagits ur bruk. Detta enligt AG Energiebilanzen, som sammanställer den tyska energistatistiken.

Den fossila elproduktionen däremot minskade med bara 2 procent (6,2 TWh), från 334,4 TWh år 2009 till 328,2 TWh i fjol. Brunkolet har hållit ställningarna som den största fossila energikällan, medan stenkolet har minskat sin andel något.

Sammanfattningsvis har Tyskland genom sin energiomställning, Energiewende, ersatt hälften av sin kärnkraftsel med förnybar el och initierat en massiv export av förnybar el (till nedpressade priser), men inte minskat sin fossila elproduktion. Detta till subventionskostnader, som på årsnivå stigit till 25 miljarder euro.

Sett till hela energianvändningen är Tyskland ännu till 85 procent fossilt, och den ”ekologiska elens” (vind och sol) andel av all energianvändning bara drygt 3 procent.

Mot bakgrund av sådana siffror kan det kanske förklaras att Tyskland inom EU numera agerar bromskloss vad gäller framtida utsläppsminskningsmål, vilket under sommaren markerats av bland annat energiministern Peter Altmaier.

Samtidigt har nya exempel getts på det tyska dilemmat. Trots att mängden producerad förnybar el fortsatt att öka även i år, har även den kolbaserade elproduktionen ökat. Detta då vindkraften under långa perioder präglats av stiltje.

Vidare avspeglas motsättningarna i att den tyska polisen börjat utrymma den skog som intill brunkolsdagbrottet i Hambach varit ockuperat av aktivister i flera år. Gruvbolaget RWE hävdar med stöd av domstol sin rätt att avverka skogen för att utvidga gruvan, vilket aktivisterna försöker hindra.

Utrymningen fick i september ett tragiskt inslag, efter att en journalist ramlat till döds från en bro, som aktivisterna dragit mellan de kojor de byggt uppe i träden.