Blixten visste var den tog

Det blixtnedslag som orsakade det stora elavbrottet i Jakobstadsregionen den 31 juli i år visste var det tog.

”Våra utredningar visar att en blixt slog ned i vårt 110 kV:s kraftnät mellan elstationerna i Permo och Katternö. Fjärrstyrningsfunktionen på Alholmens elstation slogs ut, och samtidigt var linjen norrifrån under renovering. En summa av olyckliga omständigheter”, konstaterar Seppo Tupeli, vd för Herrfors-Nät.

För att förhindra att det sker igen kommer Herrfors under första halvan av 2018 att bygga ut en tredje fjärrstyrningsenhet i Jeppo, som kan styra in eldistribution till Jakobstadsregionen söderifrån.

”Om automationen på de två andra linjerna bråkar, kommer vi att ha ett tredje alternativ. Vår princip är att eliminera risker vartefter vi upptäcker sådana.”

En del kunder undrade över att elavbrottet inte syntes på den avbrottskarta som Herrfors upprätthåller.

”Elavbrottskartan känner tills vidare bara av störningar på 20 kV-nätet och lågspänningsnäten. Vi kommer under vintern att lägga in också regionnätet på 110 kV i avbrottskartan, men det kräver en del manuella arbetsinsatser för att få det automatiserat”, säger Seppo Tupeli.

TEXT: Johan Svenlin BILDER: Wikipedia