Suomessa vähiten energiaköyhyyttä

kurva2_fi.jpg

 

Energiaköyhyys tarkoittaa yhden määritelmän mukaan tilannetta, jossa kotitalous käyttää yli 10 % tuloistaan kotitalouden energiaan. Toisen määritelmän mukaan energiaköyhyys tarkoittaa tilannetta, jossa on ”erityisiä vaikeuksia täyttää perustarpeita asumisen energiakustannusten takia”. Yllä näkyvät EU:n jäsenmaiden ja kolmen muun maan sijoitukset v. 2016, kun ihmisiltä kysyttiin, missä määrin he eivät pysty pitämään kodissaan riittävää lämpöä. Suomi on tämän mukaan vähiten energiaköyhä EU-maa noin kahden prosentin köyhyystasollaan, kun Bulgarian energiaköyhyys on 39 %.