Finland minst energifattigt

kyrva2_sv-red.jpg

 

En definition av energifattigdom är att ett hushåll använder mer än 10 procent av sina inkomster för hushållsenergi. Enligt en annan definition är man energifattig, om man ”har särskilda svårigheter i boendet vad gäller energitillförsel för att uppfylla grundläggande behov”. Ovan visas hur EU:s medlemsstater och tre andra länder placerade sig 2016, när frågan ställdes i vilken mån människor inte klarar att hålla sitt hem adekvat varmt. Finland är enligt detta det minst energifattiga EU-landet med en fattigdomsnivå på ungefär 2 procent, medan siffran i Bulgarien är 39 procent.