Suurjännitelinjaa Saudi-Arabiassa.
Wikipedia

STUK takaa Saudi-Arabian ydinturvallisuutta

Saudi-Arabia on valinnut Suomen säteilyturvakeskus STUKin yhteistyökumppaniksi maan ryhtyessä nyt panostamaan ydinvoimaan.

Saudi-Arabian väkiluku on kasvanut 8-kertaiseksi vuodesta 1960, neljästä miljoonasta 33 miljoonaan, ja maan talous on kehittynyt rajusti. Ostovoima asukasta kohti on esimerkiksi selvästi korkeampi kuin Suomessa.

Tämän myötä energiantarvekin on kasvanut nopeasti. Vuonna 2015 maassa tuotettiin öljyllä ja kaasulla 338 TWh sähköä, ja sähköntarpeen arvioidaan kasvavan vuosittain 6–8 % vielä pitkälle tulevaisuuteen. Saudi-Arabia on mm. näistä syistä päättänyt panostaa mittavasti ydinvoimaan suurista öljy- ja kaasuvarannoistaan huolimatta.

Tarkemmin sanoen maahan aiotaan 20–25 vuoden aikana rakentaa 16 suurta reaktoria, joiden yhteisteho on 17 gigawattia. Eri maiden ydinvoimatoimijoiden kanssa on tämän valmisteluna solmittu joukko sopimuksia. Kahden ensimmäisen reaktorin tarjousprosessi alkoi viime syksynä.

Saudi-Arabia suunnittelee lisäksi useita pienimuotoisia ydinvoimaloita, joiden päätarkoituksena on poistaa suola merivedestä. Vuoteen 2040 mennessä maa suunnittelee rakentavansa aurinkokennoja, joiden asennusteho on 40 gigawattia.

Riippumattoman säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen perustaminen on tärkeä osa Saudi-Arabian suunnitelmia. Neuvottelut STUKin avusta alkoivat v. 2014 ja viime syyskuussa julkaistiin tieto osapuolten sopimuksesta.

”Keskitymme yhteistyössä lainsäädännön ja turvallisuusvaatimusten laatimiseen, viranomaisorganisaation rakentamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen sekä viranomaisen valvontamallin luomiseen Saudi-Arabiaan”, STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana kertoo.

STUKilla on kansainvälisesti hyvä maine, ja vuonna 2016 perustettiin STUK International Oy turvallisuusosaamisen viemiseksi ulkomaille.