”Fördelen med en tvåpartslinje är att vi inte behöver bredda linjegatan”, säger Carl-Johan Nylund.
Karolina Isaksson

Kombinerad linje sparar utrymme

Herrfors-Nät

Under hösten har Herrfors-Nät genomfört ett projekt där två parallella kraftledningar placeras längs samma linje. Det handlar om en sträckning på 8,5 kilometer, där en kraftledning från Sandbacka Vindpark ska samsas med en kraftledning som hör till Herrfors-Näts regionnät.

”Det är första gången vi gör den här typen av tvåpartslinje. Fördelen är att vi kan använda samma stolpar för två linjer och därmed hålla samma bredd på linjegatan”, säger Carl-Johan Nylund, driftingenjör på Herrfors-Nät.

Det har varit många turer i planeringen av Sandbacka vindpark, som kommer att placeras på bägge sidor om gränsen mellan Nykarleby och Vörå. En rad besvär har förkastats av domstolar och efter drygt tio år av planering ser det nu ut att bli byggstart inom kort. Vindparken kommer att bestå av 14 vindmöllor med en sammanlagd kapacitet på 97 MW.

”Vi har förberett oss för att kunna ansluta Sandbacka Vindpark när den tas i drift. Samtidigt har vi också passat på att förnya både stolpar och vår egen ledning i området.”

I november kommer projektet att vara klart och slutgranskat.