Allt färre fattiga

 

Den extrema fattigdomen, definierat som en dagsinkomst under 1,90 amerikanska dollar (omräknat enligt köpkraft 2011), minskade mellan 1990 och 2013 från 1,85 miljarder till 767 miljoner människor. Eftersom jordens befolkning under tiden ökade, minskade den relativa andelen extremt fattiga från 35 till 10,7 procent, en nedgång med 1,1 procentenheter per år, enligt beräkningar av Världsbanken. De flesta av de extremt fattiga ingår i den grupp på 1,3 miljarder människor som i dag saknar tillgång till el.