Roosa Nieminen, projektchef på Fortum, granskar Batcave tillsammans med Pasi Saruaho på samarbetsföretaget Maintpartner.
Svenolof Karlsson

Nordens största batteri togs i bruk

Nordens största batteri togs i bruk vid Fortums kraftverk i Träskända i mars. Det är fråga om ett litium-jon-batteri med nominell effekt på 2 megawatt och energikapacitet på 1 megawattimme (MWh).

Batteriet är uppbyggt av omkring 6 600 litium-jon-celler och kan användas bland annat för frekvensregleringen i elnätet och som stöd för efterfrågeflexibilitet, alltså att kunder anpassar sin elanvändning i tid för att kapa förbrukningstoppar.

Batteriet är placerat i en barack intill kraftverket och benämns Batcave, med syftning på en icke obekant seriefigur- och filmhjältes (alltså Batmans) hemliga högkvarter i en underjordisk grotta.

Batcave-projektet är enligt Fortums affärsutvecklingschef Tatu Kulla ett viktigt steg mot det hans bolag kallar ”solekonomi”, där energilagring är en nödvändighet för att bland annat hantera ojämnheten i vind- och solelproduktionen.

Batcave-projektet har kostat omkring 1,6 miljoner euro, varav arbets- och näringsministeriet står för 30 procent i stöd. Batteriet har levererats av det franske bolaget SAFT, med en profil just som batteriteknologiutvecklare.

BILDER: Svenolof Karlsson