Korsspindel, Araneus diadematus, en av 42 000 kända spindelarter i världen, alla köttätare.
Wikipedia

Spindlar äter mer kött än människor

Spindlar runt om i världen äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter och hoppstjärtar varje år. Det kan jämföras med de 400 miljoner ton kött och fisk som jordens befolkning äter på ett år.

Detta enligt en studie av Klaus Birkhofer, och Martin Nyffeler, biologer vid universiteten i Lund respektive Basel.

För att uppskatta hur mycket spindlar det finns i världen utgick de från data insamlade i 65 tidigare studier. Därefter räknade de ut hur mycket bytesdjur som spindlar sammanlagt dödar på ett år för att överleva.

Svaret är alltså 400–800 miljoner ton. Som jämförelse äter världens valar 280–500 miljoner ton per år.

Mer än 90 procent av spindlarnas byten är insekter och hoppstjärtar. Stora spindlar i tropikerna kan också fånga och äta bland annat grodor, ödlor, fåglar och fladdermöss.

Spindlar håller skadeinsekter stången. De enorma mängder insekter som spindlarna äter skulle annars orsaka stora skador på jordbruksgrödor och skog.

”Många människor är rädda för spindlar och tycker att de är obehagliga. Jag hoppas att den här studien leder till att människor bättre förstår vilken nytta spindlarna gör”, säger Klaus Birkhofer i ett pressmeddelande.

Studien publicerades i tidskriften The Science of Nature.