Tennets skiss av den konstgjorda ön.

Jätteö för vindkraft

Systemoperatören Tennet, med holländska staten som ägare, har aviserat en plan att bygga en sex kvadratkilometer stor ö i Nordsjön, i syfte att där koppla ihop en rad stora havsvindkraftsparker.

Ön skulle därmed kunna bli ett nav som styrde distributionen av den producerade elen till länderna runt Nordsjön, utgående från kriterier som man senare skulle komma överens om.

Enligt planen skulle ön dirigera elen från vindkraft med den gigantiska installerade effekten 30 gigawatt, motsvarande 10 000 vindmöllor.

Den 23 mars ingicks ett avtal om att arbeta gemensamt för saken mellan Tennet i Holland, Tennets bolag i Tyskland, som är en av fyra systemoperatörer i detta land, och den danska systemoperatören Energinet.dk.