Metanhydrat finns framför allt på kontinentalsocknarnas bottnar, enligt Archer & Buffet, Energy Outlook 2007. Staplarna visar deras dåtida uppskattning av de reserver som kan utvinnas. Enheten är tusen miljarder ton kol.

Global energirevolution på gång?

Den 18 maj gick Kinas minister för naturresurser, Jiang Daming, ut i statliga medier med nyheten att ”ett stort genombrott gjorts som kan leda till en global energirevolution”.

Genombrottet gäller utvinningen av metanhydrat, en fossil energikälla, som finns i enorma mängder på havsbottnarna och som ibland presenteras som ”brinnande is”.

En pressbild visar kinesiska arbetare som jublar på en borrplattform i Sydkinesiska sjön vid en eldlåga som göds av den metangas som utvinns.

För fyra år sedan gick man i Japan ut med liknande bilder, där japanska forskare trodde sig till 2018 kunna ta fram den teknik som behövs för utvinning av metanhydrat i stor skala.

Även USA ligger långt framme i detta. Prognosen av landets energiministerium har varit att metanhydrat blir en konkurrenskraftig energikälla en bit in på 2020-talet.

Mängden metanhydrat på havsbottnarna skulle enligt vissa uppgifter kunna täcka mänsklighetens hela energibehov i tusentals år.

Metanhydrat betraktades länge mest som ett problem genom sin benägenhet att vid oljeutvinning till havs bilda is i rör och ventiler.

Metanhydrat består av en metanmolekyl och åtta vattenmolekyler. Det finns på stora delar av kontinentalsocklarna på två till tre meters djup under havsbottnen. Genom den låga temperaturen och det höga trycket där är metanhydratet stabilt.

Metan bildas när anaeroba mikroorganismer bryter ner döda växtdelar, som fallit ner till havsbotten. Att metanet inte avgår beror på att metanhydratet täcks av ”lock” när bakterier med hjälp av sulfatjoner bryter ner metanet till kalksten.