Donald Sadoway har utvecklat en egen batterivariant.
Getty Images

Bygger batterier av flytande metaller

Flytande metaller kan vara kärnan i effektiva batterier, enligt professorn i materialkemi vid MIT (Massachusetts Institute of Technology), Donald Sadoway.

Inom ett år ska de första batterierna av denna typ finnas på marknaden, berättade han vid ett besök i Stockholm i april. Den planerade batterikapaciteten är 500 kWh, formen blir tre meter stora kuber, som kan kopplas ihop för att skapa ett större energilager.

Detta är inget för vanliga egnahemshusägare, men enligt Sadoway lämpligt för till exempel elnätsägare som behöver reservkraft vid verksamheter med höga säkerhetskrav.

Idén fick han i ett aluminiumsmältverk. Battericellerna bygger på tre lager av flytande material, varav det översta är en metall av låg densitet som utgör batteriets negativt laddade elektrod, och det understa en metall av hög densitet som utgör den positivt laddade elektroden. Mellan metallerna finns smält salt som elektrolyt.

Svårigheten ligger i den höga temperatur som behövs för att hålla materialen flytande, 470 grader, vilket alltså batterihöljet måste tåla.

Vilka metaller det är fråga om är inte offentligt, men uppenbarligen handlar det inte om kombinationen magnesium (lågdensitetsmetall) och antimon (högdensitetsmetall), eftersom de i utvecklingsarbetet krävde 700 graders värme.

Verkningsgraden anges vara 75–80 procent, ingen extern energitillförsel behövs och batterilivslängden beräknas till femton år.

”Vi har inte mött några hinder i elektrokemin. Tekniken fungerar bättre än vi trodde. Utmaningen är att skapa en pålitlig tillverkning. Ingen har gjort ett sådant här batteri tidigare, så vi bygger planet medan vi flyger det”, sade Donald Sadoway i en intervju med Ny Teknik under Stockholmsbesöket.

BILDER: Getty Images