Karolina Isaksson

Elbilar kan sätta grannsämjan på prov

Med elbilar på husbolagets parkeringsplats krävs nya lösningar. Herrfors hjälper nu husbolag och arbetsgivare att planera elsystemen, så att laddning av elbilar kan ske smidigt och säkert.

Simon Hedman

”Vi har ett koncept för hur husbolag ska gå till väga för att se till att husets invånare kan ladda sina elbilar”, säger Simon Hedman, teknisk försäljare på Herrfors.
Bild: Karolina Isaksson

 

Parkeringsrutor kan vara en känslig fråga, både inom husbolag och på arbetsplatser. Rutorna närmast dörren har traditionellt signalerat en hög position i hierarkin eller att bilägaren har många år i huset. Den kan också vara den dyraste platsen. Nykomlingar börjar ofta i utkanten och får stegvis flytta inåt.

Nu kommer elbilarna och blandar om korten. Elbilsägare vill vanligtvis ladda bilen nattetid så att den har sin fulla räckvidd när dagen börjar. Alternativt under arbetsdagen, när bilen står parkerad i åtta timmar.

Med en laddare på 11 kW får en normal elbil fullt batteri på sex timmar. Då har den en räckvidd på omkring 400 kilometer, vilket normalt räcker gott och väl för dagens körning.

I ett husbolag kan det bli svårt att göra alla nöjda, om det finns tiotals invånare med elbilar och alla vill ladda samtidigt.

”Vi har märkt att de här frågorna blir alltmer aktuella även i vår region, bland annat har flera disponenter kontaktat oss inför husbolagens bolagsstämmor. För att möta efterfrågan erbjuder vi en kartläggning av kundens situation. Därefter gör vi en rapport som vi säljer till kunden, som sedan kan anlita oss eller någon annan för att genomföra planen”, säger Simon Hedman, teknisk försäljare på Herrfors.

 

Långsiktig lösning

Trots att det finns över en miljon motorvärmarplatser i landet behövs en omfattande uppgradering av utrustningen. För att ladda en elbil krävs en laddstation med betydligt större elöverföringskapacitet än ett eluttag för motorvärmare.

”Enligt lagen måste husbolag i samband med större saneringar förbereda sig så att det finns tillräckliga laddningsmöjligheter för husets invånare, och laddstationerna ska naturligtvis uppfylla elsäkerhetskraven.”

Han betonar att Herrfors kartläggning ger en långsiktig lösning för kunden.

”Allt fler elbilar kommer ut på marknaden, och behovet kommer att öka under lång tid. Därför är det förnuftigt att bygga så att det finns en viss reservkapacitet. Samtidigt behöver investeringen förstås ligga på en nivå som motsvarar behovet. Det är ingen idé att lägga pengar på kapacitet som inte kommer till användning.”

 

Kunden väljer själv

I den utredning som Herrfors erbjuder ingår också en översikt av den apparatur som finns på marknaden och en rekommendation för vilken utrustning som lämpar sig just i det aktuella fallet. Det finns en uppsjö av alternativ när det gäller laddstationer och användningsmöjligheterna är stora.

”Husbolag och arbetsgivare kan till exempel välja om bilägarna ska betala för laddningen eller om laddningen ska vara gratis. Om betalningen ska skötas automatiskt, måste laddstationen bland annat ha ett faktureringsprogram, SIM-kort och anslutning. System för de funktionerna finns dock ofta integrerade i moderna laddstationer.”

”Laddstationer kommer att bli en komplicerad fråga på många håll, och det är naturligtvis bra för ett husbolag eller en arbetsgivare att få sin egen situation kartlagd så fort som möjligt. Kartläggningen ger kunden en handlingsplan, sedan är det upp till kunden hur kartläggningen ska användas”, säger Simon Hedman.

TEXT: Johan Svenlin