Glada miner hos Katternömedarbetare, här under Jakobs dagar 2016.

Åter ett gott resultat för Katternö

Ett tidvis kallt vinterväder och ett ekonomiskt uppsving inom näringslivet bidrog till en högre elförbrukning i hela landet under fjolåret. Inom Herrfors distributionsområde steg elförbrukningen med 5,3 procent, jämfört med rikssnittet på 3,1 procent.

“Det är ett tecken på att den ekonomiska tillväxten är större i vår nejd än i Finland som helhet”, säger Roger Holm, Katternökoncernens vd.

Däremot minskade koncernens omsättning med 3,9 procent, främst för att elproduktionen med vatten och vind inte hade lika gynnsamma förhållanden som under 2015.

”Det finns variationer i lönsamheten mellan våra affärsområden, men de senaste två åren har varit ekonomiskt jämna och 2017 ser ut att följa samma linje”, säger Roger Holm.

Katternökoncernen delade ut dividend på nästan tre miljoner euro till sina ägare för verksamhetsåret 2016.