I maj anlände en ny transformator som ska säkra eltillförseln till Jeppo och Mirka.
Karolina Isaksson

Jeppo lyser upp på elkartan

Herrfors och Mirka stärker upp kapaciteten i elnätet i Jeppo. I slutet av maj anlände en ny transformator som ska säkra eltillförseln för Mirkas växande behov.

Mirka fortsätter att gå som tåget och koncernen trimmar ständigt sina processer.

”Vi fortsätter växa med samma fart som vi gjort under de senaste sju, åtta åren. Vi tar marknadsandelar och bygger ut produktionen. Därför behöver vi också öka och säkra elkapaciteten i våra produktionsanläggningar”, förklarar Stefan Sjöberg, vd på Mirka.

Företaget tillverkar slipmaterial och -maskiner och har hela världen som marknad. Vid Mirkas fabrik i Oravais har nya produktionslinjer satts in och därför har också eltillförseln trappats upp från lågspänning till högspänning, med ett eget ställverk inne i fabriken.

Också vid Mirkas fabrik i Jeppo behövs en uppgradering av elkapaciteten. En ny tillverkningsprocess gör att energikonsumtionen omfördelas vid fabriken i Jeppo.

”Vi övergår till en ny härdningsteknik, där el i hög grad ersätter de stora värmeugnarna som drivs med ångenergi. Vår totala energiförbrukning kommer att minska i förhållande till volymen, men vårt behov av el ökar i och med de nya tillverkningsprocesserna.”

Deltar i investeringen

Mirkas behov av värmeenergi kommer genom omfördelningen att täckas av det egna bioenergiverket och den lokalproducerade biogasen, som levereras genom en fyra kilometer lång pipeline från Jeppo Biogas.

”I en processindustri är energikostnaderna en betydande del av de totala tillverkningskostnaderna. Elpriserna i Finland är visserligen lägre jämfört med länder som Danmark och Tyskland, men alla kostnader måste ständigt ses över. Vi har nu kopplat upp oss mot stamnätet och får därmed nya tariffer och en högre driftsäkerhet.”

Mirka köper eltjänsterna av Herrfors och deltar också som medfinansiär i investeringskostnaderna för bland annat den nya transformatorn vid Måtas elstation, några kilometer norr om Mirkas huvudkontor i Jeppo.

“Det är ett bra upplägg för oss som storkund. Samarbetet med Herrfors har under projektets gång fungerat mycket bra”, säger Sjöberg.

Klarar ytterligare tillväxt

Det är inte bara elkonsumtionen som ökar i Jeppo. Sedan mitten av maj kan man ovan trädtopparna se rotorbladen på två nya vindkraftverk snurra. Också de kommer att kopplas till Måtas elstation.

“Elstationen kommer att ha kapacitet för en växande eldistribution. Allt är fjärrstyrt och automatiserat. Reservmatningsmöjligheterna blir bättre när vi har två transformatorer. Vi kan göra brytarservice och andra underhållsarbeten på 110 kV-linjen utan att eldistributionen behöver brytas”, förklarar Carl-Johan Nylund, driftingenjör på Herrfors.

Transformatorn anlände i maj och installeras under sommaren på Måtas elstation. Det handlar om en bjässe på 43 ton och 20 MVA. Den ska fungera sida vid sida med den transformator på 10 MVA som finns på elstationen sedan tidigare.

En likadan transformator har under försommaren också installerats vid Katternö elstation.

TEXT: Johan Svenlin BILDER: Karolina Isaksson