Van ledare. Krister Wikström är rutinerad inom arbetsledning och ser fram emot att lära sig mer om elnätet i Kronoby.
Karolina Isaksson

Ny spindel i nätet

Kronoby Elverk

Under våren har Kronoby Elverk fått en ny nätchef. Johnny Haga, som skötte uppgiften i många år, har gått över till ett annat jobb och Krister Wikström har tagit över.

Wikström kommer i sin tur från Karleby Energi, där han arbetade i 18 år med olika uppgifter, senast inom nätplanering. I Kronoby kastades han direkt in i hetluften.

”På min tidigare arbetsplats blev jag van vid att specialisera mig på enskilda delar av elnätet, men här måste jag ha en helhetsbild och kunna något om allt. Det är mycket intressant, men också krävande”, säger Wikström.

Han har redan kunnat konstatera att elnätet som tillhör Kronoby Elverk är i gott skick, men liksom andra elnät kräver det ett ständigt underhåll för att stå emot belastningar från väder och vind.

”Här på landsbygden består nätet till stora delar av luftledningar och vi kommer att fortsätta arbetet med att öka andelen väderbeständigt elnät på strategiska platser. Närmast i tur ligger ett område i Lepplax.”

BILDER: Karolina Isaksson