PÅ KARTAN. Jonas Asplund ser till att Borgmästargrundet kopplas ihop med Herrfors fjärrvärmenät.
Karolina Isaksson

Nätet för fjärrvärmen växer norrut

Herrfors

I sommar inleds det fysiska arbetet med att dra en ny fjärrvärmesträckning ut till Borgmästargrundet. Det aktuella samprojektet mellan staden Jakobstad och Herrfors är en av de större utbyggnaderna av fjärrvärmenätet sedan detta togs i bruk.

”Herrfors vill bygga ut fjärrvärmelinjen till kunder som redan är anslutna, och staden vill förbättra vägen ut till industriområdet”, förklarar Jonas Asplund, fjärrvärmeingenjör på Herrfors.

Hittills har UPM levererat fjärrvärmen längs en egen linje ut till kunderna ute på udden, men efter årsskiftet upphör den leveransen och därför kopplas området ihop med stadens fjärrvärmenät.

Det handlar om en sträckning på en dryg kilometer och fjärrvärmerören kommer att ligga 70–80 centimeter under en ny cykelbana som ska leda parallellt med bilvägen ut till udden.

”Det blir en viss utmaning på det ställe där ledningen korsar järnvägen och rören ska gå under rälsen, men det kommer att lösas”, lovar Asplund.

I november ska projektet vara avslutat och kunderna inkopplade i nätet.

BILDER: Karolina Isaksson