Turbinerna får lättare att tala med varandra, säger Robin Kuusisaari på Nykarleby Kraftverk.
Karolina Isaksson

Åttiotalets teknik går till historien

Nykarleby kraftverk

För drygt ett år sedan togs den nya turbinen i bruk vid vattenkraftverket i Nykarleby. Produktionen har sedan dess flutit fint och nu är det den gamla turbinens tur att få lite uppmärksamhet. Under sommaren kommer automationssystemet från 1984 att bytas ut mot ett modernt system.

”Det börjar bli svårt att hitta reservdelar, och tekniken är helt enkelt inte kompatibel med moderna system”, säger Robin Kuusisaari, driftledare på Nykarleby Kraftverk.

Projektet inleddes vid årsskiftet med planering, den handgripliga insatsen görs efter att vårfloden passerat. I mitten av oktober beräknas operationen vara genomförd, och då kan kraftverket åter köras med dubbla turbiner.

”Ett normalt vattenår klarar den nya turbinen av driften på egen hand under perioden maj–oktober.”

Automationssystemet är beställt från Andritz, som även tillverkat systemet till den nyare turbinen.

”Det nya systemet gör att de två turbinerna får lättare att tala med varandra, och det blir nu enklare att köra kraftverket som en helhet”, säger Robin Kuusisaari.

BILDER: Karolina Isaksson