Det är ren energi i Kattilakoskis vattenkraftverk, men tekniken behöver uppdateras, konstaterar Benjam Wärn, driftingenjör för Herrfors vattenkraft.
Karolina Isaksson

Totalrenovering i Kattilakoski

Herrfors

Det blir en lyftoperation av det tyngre slaget när en 30 tons generator och en nästan lika tung turbin ska lyftas ut genom taket på Kattilakoski kraftverk i juli. Maskineriet är av det massiva slaget och tillverkat av Tampella i Tammerfors i slutet av 1970-talet. Numera är det tyska Andritz som sköter turbinerservicen.

”Generatorn ska transporteras till ABB:s enhet Uleåborg för att genomgå en totalservice, medan turbinen ska få ny axel, nytt löphjul och ny högtryckshydraulik från Andritz underleverantörer. Samtidigt görs en totalrenovering av automationen hos VEO, som har sin bas i Vasa”, berättar Benjam Wärn, driftingenjör för Herrfors vattenkraft.

Renoveringen inleds i juli efter att vårflödet dragit förbi och i december beräknas allt vara klart.

”Det dyker alltid upp överraskningar, men tidsplanen är realistisk”, säger Benjam Wärn.

Elproduktionen i Kattilakoski är någorlunda stabil. Flödena i Esse å är relativt förutsebara.

”Vi har haft två vintrar på rad när kraftverket producerat bra, men på årsnivå har de torra somrarna dragit ner produktionen”, säger Benjam Wärn.