Fjärrvärmeanläggningen är normalt obemannad och manövreras på distans från Ylivieska. ”Den nya pannan kommer att vara utrustad med ett automatiskt sotningssystem, vilket gör att underhållsbehovet på anläggningen märkbart minskar”, säger Tommi Salo.
Karolina Isaksson

Gamla fjärrvärmepannan i Alavieska går i pension

I 20 år har flispannan gett fjärrvärme åt Alavieskaborna, men nu är det dags för ett generationsskifte. En ny, modern flispanna kommer under försommaren att installeras i Herrfors fjärrvärmeverk Alavieskan lämpökeskus.

”Vi passar på att göra bytet under en årstid när efterfrågan på fjärrvärme är sjunker. Den nya pannan har en effekt på 1 000 kW, men framför allt har den en högre verkningsgrad”, säger Tommi Salo, kraftverkschef på Herrfors.

I skarven mellan att den gamla pannan tas ur bruk och att den nya körs igång kommer Alavieskas fjärrvärmesystem att drivas av värmeverkets oljepanna, som står i beredskap om flispannan behöver underhållas eller om den drabbas av driftstörningar.

”I samma veva kommer vi också att byta ut den gamla oljecisternen mot en ny. Dessutom kommer fjärrvärmeverkets fasad att få en ansiktslyftning. Varumottagningsavdelningen för bränsle förnyades för bara några år sedan, så efter att den planerade renoveringen är genomförd kommer vi att ha en modern och fräsch fjärrvärmeanläggning i Alavieska”, konstaterar Tommi Salo.

TEXT: Johan Svenlin