Elen billigast i Finland

Sett till det köpkraftsrelaterade totalpriset för hushållselen, inklusive alla skatter, hade Finland under första halvåret 2019 den billigaste elen i EU, med jämförelsevärdet 13,99 cent/kWh. Detta räknat på en årsförbrukning på 2 500–5 000 kWh. I Sverige var jämförelsevärdet 16,83 cent, genomsnittet i EU var 20,43 cent, högst var jämförelsevärdet på el i Tyskland, 28,78 cent. Om kostnaderna beskrivs i faktiska priser och inte justeras för köpkraft, hamnar Finland med 17,34 cent/kWh dock i EU:s mittfält. Dyrast även vid en sådan jämförelse var Tyskland, med 30,88 cent/kWh, billigast Bulgarien med 9,97 euro/kWh. Sverige landade på 20,15 cent/kWh i faktiskt elpris.

 


Källa: Eurostat/Finsk Energiindustri