Fem cyklister kräver lika mycket energi som en dieselbil. Bild från Sollerön, Dalarna.
Sollerö hembygdsförening

Energikrävande fordon

På grund av människokroppens dåliga verkningsgrad är det inte självklart att en grupp människor genom att cykla minskar det sammanlagda behovet av energitillförsel jämfört med om de skulle åka bil, säger Bertil Fredlund, professor i byggnadskonstruktion vid Lunds universitet.

I en artikel nyligen i Ystads Allehanda konstaterar han att maten i ett modernt hushåll står för närmare 40 procent av miljöbelastningen, att jämföra med 10 procent för att värma huset:

”Att miljöbelastningen från mat blir så stor beror på att människokroppens verkningsgrad är så låg. Det kan vi inte göra så mycket åt. Det intressanta är att människan har skapat maskiner med verkningsgrader som är betydligt högre. Energiåtgången för den mat, som behövs för att fem personer ska orka cykla, är lika stor som energianvändningen när de färdas tillsammans i en modern dieselbil.”

Bertil Fredlund nämner i en annan jämförelse hur sådant som värmepumpar, solfångare, bättre isolering och avancerade fönster dramatiskt minskat energianvändningen i hemmen.

”Om en bonde i en skånelänga på Österlen på 1800-talet skulle ha krävt samma komfort som vi har i dag, skulle han ha behövt använda 120 000 kilowattimmar per år. Det motsvarar 90 kubikmeter travad björkved. I dag kan vi värma en lika stor bostad med mindre än en tiondel av det”, säger han.