Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2009–2018.
Ole Humlum

Kyligt och varmt

Tre kyliga höstmånader har i Finland följts av två varma vintermånader.

Både september och oktober präglades av perioder som omväxlande var klart varmare och klart kallare än genomsnittet, medan november blev en av de gråaste månaderna någonsin med, i en stor del av landet, sammanlagt bara omkring 20 solskenstimmar, enligt Meteorologiska institutets statistik.

September såg en dag med ovanlig högsommarvärme, 26,2 grader den 10 september i Konnunsuo i Villmanstrand. Sedan kom en kyla som förde med sig att den termiska hösten konstaterades ha inträtt i hela landet redan den 17 september – det betyder att dygnsmedeltemperaturen varit lägre än 10 grader minst fem dagar i rad.

Den första statistikförda snön observerades i Kevo i Utsjoki den 29 september.

Oktober blev klart kallare än långtidsmedelvärdet (1981–2010), från tre grader under medelvärdet i norra Lappland till några tiondels grader under medelvärdet vid sydkusten. Oktober såg också ovanligt mycket snö, med stora variationer.

Även november hamnade temperaturmässigt under långtidsmedelvärdet. Sammantaget var det under de tre höstmånaderna i Lappland ungefär en grad kallare än långtidsvärdet, söderut i landet nära det genomsnittliga.

Sedan kom det vädermönster som dominerat under december och januari. Medeltemperaturen i Finland för december blev 3–6 grader högre än långtidsvärdet, medan januari månad söder om Uleåborgs breddgrad blev hela 7–8 grader varmare än vanligt. Räknat för hela landet blev januari 2020 den varmaste januarimånaden som uppmätts sedan 1925.

Lokalt uppmättes i januari på en rad orter de högsta temperaturerna sedan mätningarna inleddes, med Jomala, Åbo och Kronoby i topp med 9,2 grader den 21 januari. Som kontrast till barmarken i södra Finland hade en del orter i Lappland rekordmycket snö, 110 cm, i slutet av månaden.

Räknat på helåret 2019 var medeltemperaturen i Finland ungefär 0,9 grader högre än genomsnittsvärdet med undantag för Lappland som låg nära detta värde.