Bogseringen av Akademik Lomonosov från Murmansk har inletts den 23 augusti i fjol.
Elena Dider/Wikipedia

Premiär för småskalig kärnkraft

Den 19 december 2019 drift­sattes det som beskrivs som världens första småskaliga modulära kärnkraftverk, beläget på pråmen Akademik Lomonosov i ishavet i Rysslands allra nordligaste stad Pevek i regionen Tjuktjien.

Pråmen, byggd i Sankt Petersburg, bogserades i höstas från Murmansk till slutdestinationen. där det nya kärnkraftverket ersätter ett gammalt sådant på landbacken, Bilibino. Att kärnkraftverket finns på en pråm blir billigare och är enligt ägaren Rosatom en fördel säkerhetsmässigt med tanke på att regionen har tjäle i marken året runt.

Akademik Lomonosov har två tryckvattenreaktorer som vardera producerar upp till 35 megawatt el eller 150 megawatt värme.

Idén med småskaliga modulära kärnreaktorer, förkortat SMR, är att de kan byggas i fabrik och transporteras till den plats där de ska generera el eller värme. Genom en modulär konstruktion kan reaktorerna anpassas efter behovet och kombineras i lämpligt antal.

Ett femtiotal koncept för sådana reaktorer har hittills presenterats. Även Villmanstrands tekniska universitet har planer på en reaktorvariant.

Nyligen spreds nyheten att ett estniskt utvecklingsbolag, Fermi Energia, arbetar för att få en SMR-anläggning byggd i Estland. I projektet deltar bland annat Fortum och den belgiska ingenjörsfirman Tractebel.

”För SMR är nyckeln att design och teknik kan vara densamma i varje land. Så vi måste hitta smartare sätt för myndigheternas granskning. Det internationella samarbetet måste öka”, kommenterar Olli Kymäläinen, Fortums chef för nybyggnadstjänster inom kärnkraft, i Ny Teknik.

Estland har särskilda skäl att etablera utsläppsfri el- och värmeproduktion, då landet i dag i hög grad baserar denna på oljeskiffer och då landet, enligt plan, tillsammans med de övriga baltiska länderna 2025 ska kopplas ur det ryska elnätet.
 

Just värme producerad med kärnkraft framförs allt oftare som en möjlighet också för Finlands del. Antingen kan ångan passera vid sidan av turbinen och sparas i ett värmelager, eller så kan ångan via värmeväxlare värma upp det vatten som cirkulerar i fjärrvärmenätet.

Två Fortummedarbetare, Konsta Värri och Petra Seppälä, har i en rapport hos svenska Energiforsk nyligen analyserat förutsättningarna i Norden för SMR. I en annan studie drar Konsta Värri tillsammans med energiprofessorn Sanna Syri slutsatsen att reaktorer av typ Nuscale (USA) skulle kunna fungera för värmeproduktion till Helsingforsregionens fjärrvärmenät.