Uppdaterar. I första skedet byter Andreas Sundqvist mätare i höghus.
Karolina Isaksson

Elmätare uppdateras i Jakobstad

Herrfors

Första generationens fjärravlästa elmätare av märket Iskra kommer att bytas ut mot Kamstrups mätare hos elkunder i Jakobstadsområdet. De nya mätarna har funktioner som den första generationens fjärravlästa mätare saknar.

”Vi bygger vidare på det system som Herrfors tog i bruk åren 2011–2014. Det nya systemet har högre driftsäkerhet och erbjuder oss bättre möjligheter att övervaka elkvaliteten hos kunderna”, förklarar Kristian Finell, nätchef på Herrfors.

Projektet inleds vintern 2017 och kommer att fortgå cirka fyra år framåt, främst vintertid när det är uppehåll i jordkabelbyggandet. I första skedet koncentreras arbetet på de områden där prestandan i det gamla systemet inte varit tillräckligt hög.

För kundernas del innebär bytet inga stora besvär.

”Det tar fem–tio minuter att byta en mätare och under den tiden är kundens el avstängd. Vi sätter upp lappar i trappuppgångar och meddelar när vi kommer och utför bytet”, säger Andreas Sundqvist, en av de elmontörer på Herrfors som utför mätarbyten.