Skåp med spänning. Peter Nyman lovar färre elavbrott i Larsmo.
Karolina Isaksson

Fjärrstyrd el i Larsmo

Herrfors

Larsmo centrum växer så det knakar. Lagom till invigningen av det nya centrumhuset Equity har Herrfors tagit i bruk ett nytt fjärrstyrt elcentrum i Larsmo. Det finns innanför väggarna på den nybyggda bruna byggnad som står snett mittemot kommungården i Holm.

”Vi har byggt ut jordkabelmatning från Storströmmen och även flyttat transformatorn för lågspänningen till jordkabelskåpet i Holm. Driftssäkerheten kommer att förbättras avsevärt med den här utbyggnaden”, lovar Peter Nyman, planeringschef på Herrfors.

Utbyggnaden av elnätet i Larsmo fortsätter norrut, och inom kort kommer ytterligare en transformator för jordkabel att byggas i Gertruds.

”Våra egna arbetsinsatser har gjorts främst under 2016, men projektet började egentligen 2014, när det grävdes ett kabeldike för fiber mellan Karleby och Jakobstad. Det lönar sig för alla parter att samarbeta kring kabeldiken”, säger Peter Nyman.