Fjärrstyrt. När elnätet drabbas av störningar är det viktigt att brytare och frånskiljare fungerar, förklarar Jussi Leppäniemi på Vetelin Energia.
Karolina Isaksson

Garderar sig för elavbrott

Vetelin energia

Elnäten blir mer och mer fjärrstyrda och därför måste också funktionerna i kontrollrummet vara säkrade för elavbrott. I början av året installerar Vetelin Energia ett dieseldrivet reservaggregat, som ska hålla hela fastigheten med elförsörjning om elnätet slocknar.

”Hittills har vi lyckats hålla uppe elförsörjningen här i Vetil centrum, trots att vi haft avbrott ute i elnätet, men det är bra att gardera sig för alla eventualiteter”, säger Juha Kauppinen, vd på Vetelin Energia.

Också bland bolagets lantbrukarkunder har det blivit allt vanligare med egna reservaggregat.

”Dels är landsbygden mer utsatt för elavbrott än tätorter och dels finns det många viktiga funktioner på en lantgård som är eldrivna. Om mjölkningsmaskiner, ventilations- och bevattningssystem plötsligt stannar, uppstår det allvarliga problem på gården.”

Vetelin Energia kommer att hålla sig med ett diesellager som räcker för ett dygns förbrukning. Under den tiden borde elstörningen ha reparerats, annars får de ta sig till macken för att fylla på.