Historiken På Nätverkets villkor – Eldistribution i Kronoby under 100 år har skrivits av Henry Nygård.
Eva-Stina Kjellman

Elverkets historia nu inom två pärmar

Kronoby Elverk

Nu finns historien om Kronoby Elverk dokumenterad i bokform. För den 170-sidiga berättelsen På nätverkets villkor står författaren och docenten Henry Nygård. Här kan man läsa om allt från hur kronobyborna fick tillgång till elektriskt ljus i början på förra seklet till dagens allt snabbare tekniska utveckling. Även den så kallade elstriden och svängarna i bolagiseringen finns beskrivna.

Vd Fredrik Näse säger att det känns bra att ha den hundraåriga historien dokumenterad:

”Det hjälper oss att komma ihåg hur långt vi faktiskt kommit. I dag är det en självklarhet att det finns el i vägguttaget, men så har det inte alltid varit. Det är också skrämmande att konstatera att situationen för hundra år sedan påminner en hel del om läget just nu med hotande elbrist och svårigheten att få tag på komponenter. Precis så var det också när elnätet började byggas ut”, säger han.

Boken finns tillgänglig bland annat på biblioteken i Kronoby.