Safegrids felindikatorer kan monteras både på luftlinjer och jordkablar.
Safegrid

Ny apparat varnar för fallande träd

Esse Elektro-Kraft

Den teknik som varnar för fallande trädgrenar längs ellinjer blir allt bättre. Esse Elektro-Kraft har investerat i nio felindikatorer som under våren ska monteras längs Porkholmlinjen mellan Kortesjärvi och Purmo.

Systemet mäter magnetfälten runt linjerna och alarmerar om en trädgren eller något annat närmar sig ledningen. På det sättet får man en chans att i förväg förhindra att grenen faller ner över linjen och orsakar ett avbrott. Systemet varnar även för andra risker som spruckna isolatorer i stolparna eller begynnande jordkabelfel.

”Det här en intressant teknik som jag tror att vi kan ha stor nytta av. Området där vi testar ligger långt borta, är tätbevuxet och har få invånare, och våra montörer är sällan i närheten”, säger vd Ingvar Kulla.

Mätarna placeras ut längs linjen med tre till tio kilometers mellanrum och informationen skickas till leverantörens dataservrar, där den analyseras. Tanken är att man ska kunna lokalisera felet inom en marginal på hundra meter.

”Systemet är integrerat med våra egna övervakningssystem. Om något är på gång får vi ett varningsmeddelande, eller så kan vi själva logga in och följa med läget. Systemet bygger på AI, och ju mera data som finns, desto bättre blir AI:n på att analysera informationen”, säger utvecklingschef Simon Kanckos.

Motsvarade felindikatorer finns redan i bruk hos många elbolag. De mätare som Esse Elektro-Kraft avser testa kommer från tillverkaren Safegrid. Mätare för både luftlinjer och jordkablar är beställda.