Ett effektivt sätt att spara energi är korta duschar.
Gun-Marie Wiis

”Alla kan spara el”

Herrfors-nät

Under pandemin har vi fått lära oss att allas insats är viktig. Likadant är det nu – om alla tar energispartalkot på allvar kan vi i bästa fall undvika att hamna i ett läge med elbrist.

Kristian Finell, vd för Herrfors Nät, förklarar hur:

”Om alla ser över sin egen förbrukning kan vi spara en hel del, speciellt under de kritiska timmarna. Sänk gärna inomhustemperaturen med en grad, duscha lite kortare och byt ut gamla lysrör till LED-lampor. Det är de små sakerna i vardagen som avgör.”

Enligt Kristian Finell finns det ingen dramatik i att stänga av elen för en kort tid. Rent konkret är det mellanspänningsnätet som stängs av, och i kontrollrummet på Herrfors vet alla precis vad som ska göras vid olika scenarier.

”Alla privathushåll klarar två timmars elavbrott. Kylen och frysen hålls tillräckligt kalla och huset hålls varmt. Utmaningen för vår del är att lyckas kommunicera detta så att våra kunder inte behöver oroa sig i onödan.”

Han rekommenderar alla att följa med informationen på Herrfors hemsida och i sociala medier. Ifall det bli fråga om elbrist är det Fingrid som informerar.

”Det här är också ett bra läge att ladda ner vår app, ifall du inte redan har den. Med den kan du förutom att få senaste nytt också följa med din egen förbrukning.”